Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Επιπλέον έκπτωση 7% για ανέργους!

Η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων προσόντων είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας.

Μεταξύ των προσόντων αυτών είναι αναμφισβήτητα και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους με ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό χειρισμό της γλώσσας, χωρίς να αρκούνται μόνον στην κατοχή πτυχίου γλωσσομάθειας από πλευράς υποψηφίου, ειδικά όταν αυτό δεν είναι πρόσφατο.

Θέλοντας να συνδράμει όσο το δυνατόν περισσότερους σπουδαστές (ειδικά τους άνεργους) στην προσπάθειά τους για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, η Ευρωδιάσταση συμμετέχει στη δράση "Ειδικές Τιμές για Ανέργους" του ΟΑΕΔ και προσφέρει επιπλέον έκπτωση 7% επί των ισχυουσών προσφορών σε όλα τα προγράμματά της στους άνεργους σπουδαστές!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε: 210-330.111.0, 210-38.44.888 (Αθήνα / Πειραιάς / προάστια).

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

1) Η προσφορά ισχύει για λίγες ακόμα ημέρες. Η έκπτωση 10% ισχύει και για παρακολούθηση προγραμμάτων σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες.
2) Ο σπουδαστής θα πρέπει να πιστοποιεί την ιδιότητά του ως ανέργου με επίδειξη ισχύουσας / έγκυρης κάρτας ανεργίας. Η Ευρωδιάσταση διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων απευθυνόμενη στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
3) Η παραχωρούμενη έκπτωση υπολογίζεται επί των ισχυουσών προσφορών.
4) Οι σπουδαστές οι οποίοι θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης προσφοράς εξ ορισμού δε δικαιούνται να κάνουν χρήση της δυνατότητας εναλλάξ παρακολούθησης τμημάτων (σε όσα προγράμματα αυτή είναι διαθέσιμη).
5) Η προσφορά δεν καλύπτει δαπάνες τρίτων (βιβλία, παράβολα εξετάσεων).
6) Ο σπουδαστής διατηρεί το δικαίωμα, αντί της παρούσας προσφοράς, να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης τρέχουσας προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, δύο ή περισσότερες δεν ισχύουν ποτέ σωρευτικά.