Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Άλλο να καταλαβαίνεις Αγγλικά και άλλο να ΞΕΡΕΙΣ Αγγλικά!


Πολλοί ενήλικες που δηλώνουν ότι «γνωρίζουν» Αγγλικά,
ουσιαστικά εννοούν ότι «καταλαβαίνουν» Αγγλικά, δηλαδή
τα καταφέρνουν σχετικά καλά στην «παθητική» χρήση της
Αγγλικής γλώσσας (κατανόηση γραπτού λόγου και - σε πολύ
μικρότερο βαθμό – αγγλόφωνων (συν)ομιλητών).

Αυτονόητα, μία τέτοιου είδους «γνώση» της Αγγλικής
γλώσσας μόνο ολοκληρωμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, εάν
κάποιος θέλει να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό
που να μπορεί κατά πρώτο και κύριο λόγο να μιλάει και
καταλαβαίνει. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να
συναλλάσσεται με ευχέρεια στα Αγγλικά, είτε αυτό σημαίνει
να μιλάει στο τηλέφωνο με Αγγλόφωνους, είτε να μπορεί να
συντάξει επιστολές, fax και e-mail στα Αγγλικά.

Η παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε μία εξειδικευμένη
σχολή Αγγλικών για ενήλικες, είναι ο ταχύτερος,
βελτιώσει ένας ενήλικος τις ικανότητες του στην παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα.

Η Ευρωδιάσταση παρέχει στους σπουδαστές της
προγράμματα τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην«ενεργητική» χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραφή
και ομιλία) και όχι μόνο στην παθητική χρήση της
(κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστικών κειμένων).

Χάρη στην ειδική μέθοδο(R.A.R.) που έχει αναπτύξει και
χρησιμοποιεί στα προγράμματά της η Ευρωδιάσταση, οι
σπουδαστές παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση στην
«ενεργητική» χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ενώ και η προετοιμασία για Lower και
Proficiency ολοκληρώνεται στο 1/2 ή και στο1/3 του
«συνήθους» χρόνου που διαρκεί στα φροντιστήρια Αγγλικών
για ενήλικες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε