Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Ακόμη πιο φιλικό από το 2013 το Lower του Michigan.

Ακόμη πιο φιλικό για τους υποψήφιους γίνεται από το 2013 το Lower του Michigan (ECCE), καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τη γραπτή εξέταση. Επίσης, στο αναθεωρημένο 2ο μέρος της ακουστικής εξέτασης, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να δουν τις ερωτήσεις πριν ακούσουν τα σχετικά ακουστικά κείμενα.

Η Ευρωδιάσταση προσφέρει ταχύρυθμα προγράμμματα προετοιμασίας για το ECCE, πλήρως εναρμονισμένα με την εκάστοτε ισχύουσα μορφή των εξετάσεων, καθώς διατηρεί ακαδημαϊκή συνεργασία με το H.A.U., επίσημο διοργανωτή των εξετάσεων Michigan στην Ελλάδα.